Bắt đầu từ
5,097,000 VND 4,332,450 VND
3 tháng
SERVER DELL R410

Intel® Xeon® E5620 2.40 GHz, 4 Core, 12 MB Cache CPU
16 GB (+ 8GB FREE ) RAM
2 x 300GB SAS 15K 3.5' HDD
01 IP Address
200Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
1Gbps Ổ cắm mạng
Tặng DirectAdmin KM 1
Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
Tặng 8GB RAM Miễn phí KM 3

Bắt đầu từ
5,697,000 VND 4,842,450 VND
3 tháng
SERVER DELL R610

2 x Intel® Xeon® E5650 2.66 GHz, 6 Core, 12 Cache CPU
16 GB (+ 8GB FREE ) RAM
2 x 600GB SAS 10K 2.5' HDD
01 IP Address
200Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
1Gbps Ổ cắm mạng
Tặng DirectAdmin KM 1
Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
Tặng 8GB RAM Miễn phí KM 3

Bắt đầu từ
7,500,000 VND 6,375,000 VND
3 tháng
SERVER DELL R620

Intel® Xeon® E5-2670 2.60 GHz, 8 Core, 20M Cache CPU
32 GB + 16 GB miễn phí RAM
2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
01 IP Address
200Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
1Gbps Ổ cắm mạng
Tặng DirectAdmin KM 1
Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

Bắt đầu từ
12,300,000 VND 10,455,000 VND
3 tháng
SERVER DELL R630

Intel® Xeon® E5-2680 v3 2.5 GHz, 12 Core, 30 MB Cache CPU
32 GB + 16 GB miễn phí RAM
2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
01 IP Address
200Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
1Gbps Ổ cắm mạng
Tặng DirectAdmin KM 1
Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

Bắt đầu từ
14,400,000 VND 12,240,000 VND
3 tháng
SERVER DELL R730XD

Intel® Xeon® E5-2680 V3 2.50 GHz, 12Core, 30M Cache CPU
32 GB + 16 GB miễn phí RAM
2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
01 IP Address
200Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
1Gbps Ổ cắm mạng
Tặng DirectAdmin KM 1
Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
Tặng 16GB RAM miễn phí KM 3